Открита ситуация по БДП 2022г. група "Детелина"

Открита ситуация по БДП 2022г. група "Детелина"