Детска група "Звънче"

Детска група "Звънче"

Детска група "Звънче"

В трета подготвителна група децата се обучават с голяма любов и преданост от  старши учител г-жа Пламена Гацева и учител г.жа Дарина Добрева!