Цветовете и храните

Цветовете и храните

Цветовете и храните

Цветовете на храните

На 16.02.2024г. от 10ч.  в детската градина се представи презентация на тема: "Цветовете и храните" от Марияна Добрева - служител на РЗИ гр. Шумен