"Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

"Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

"Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

Проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

В изпълнение на дейностите по проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб" осъществен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства /ЦОИДУЕМ/ в НЧ "Пробуда - 1928" гр.Каспичан се проведе Открита ситуация по безопасно движение по пътищата, която беше представена от учители и деца от групите "Мечо Пух" и "Звънче" към ДГ "Снежанка" гр.Каспичан. 

В инициативате взеха участие и деца от детските градини "Радост" с.Каспичан и "Детелина" гр.Плиска. Децата демонстрираха своите познания по пътна безопасност, пяха и се съревноваваха в състезателни игри.

Всички участници получиха като подарък детски учебни помагала по пътна безопасност, книжки и лакомства.