"Морско конче "- 2022 г. - първо участие на сладурче!