Проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

Проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

Проект "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб"

Община Каспичан спечели проект по конкурсна процедура на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) към Министерството на образованието и науката. Проектът "Аз съм Аз и съм уникален, също като теб" е на стойност 38 401 лв., а дейностите ще се реализират в рамките на единадесет месеца.

Проектът е насочен към подпомагане на образователната интеграция в ранна детска възраст на децата от етническите малцинства в община Каспичан и възпитаване на умения за уважаване и приемане на различията. Реализацията на дейностите цели съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите малцинства, подпомагане на личностното и социалното им развитие от ранна детска възраст, преодоляване на натрупаните социално-педагогически дефицити в резултат на маргинализирана семейна или общностна среда и превенция на дискриминацията.

Проектат предвижда в детските градини на територията на общината да бъдат сформирани творчески ателиета, в които чрез творчество и себеизява децата от различни етнически групи да изграждат  социално-емоционални умения за толерантно поведение.

Проектните дейности включват също така шест уъркшопа, три екскурзии с опознавателна цел, открита ситуация по БДП в ДГ "Снежанка" гр.Каспичан, конкурс по повод Деня на толерантността, среща - дискусия за превенция на дискриминацията и лятна занималня за деца и ученици в уязвимо положение от село Каспичан.