Новини
АПСПО

Детска градина "Снежанка",гр.Каспичан изпълнява дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 " Активно приобщаване в системата на предучилищното образование".

Научи повече

За родители !

Прием на деца за учебната 2022/2023г.

Научи повече