Актуална информация за предстоящи обучения на персонала

Актуална информация за предстоящи обучения на персонала

Теми на предстоящи обучения :

"Работа с хиперактивни деца с дефицит на вниманието" и " БДП - планиране , организация , провеждане и контрол на обучението  в детската градина ";

Място на провеждане : гр.Варна, к.к "Златни пясъци ";

Период на провеждане - 16 и 17.07.2022г.;

Начален час : 09,00 ч. - краен час : 17,00 ч.;

Наименование на обучителната олганизация: " Продивайн" ЕООД ,гр.Варна;

Брой педагогически специалисти : 10 ( десет)